วันเสาร์, พฤษภาคม 21, 2022
No menu items!
เราคือเวบไซต์ที่นำเสนอความจริงที่เชื่อถือได้
Google search engine
หน้าแรกDRIVEสรุปยอดขายรถยนต์ ปี พ.ศ.2561

สรุปยอดขายรถยนต์ ปี พ.ศ.2561

สรุปยอดขายรถยนต์ ปี พ.ศ.2561

ดูกันชัดๆ ค่ายน้องใหม่คึกคักมีโอกาสลุ้นปีหน้า ยักษ์ใหญ่มีสะเทือนปีนี้ต้องลุยหนัก

ยอดขาย พ.ศ. 2561

 

TOTAL CAR SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 31,152 31,382 -0.7% 27.4% 315,113 240,137 +31.2% 30.2%
Isuzu 21,923 15,442 +42.0% 19.3% 177,864 160,550 +10.8% 17.1%
Honda 13,289 14,463 -8.1% 11.7% 128,290 127,768 +0.4% 12.3%
Mitsubishi 9,276 8,913 +4.1% 8.2% 84,560 69,737 +21.3% 8.1%
Nissan 8,258 7,009 +17.8% 7.3% 72,394 59,709 +21.2% 6.9%
Mazda 7,119 6,257 +13.8% 6.3% 70,475 51,355 +37.2% 6.8%
Suzuki 3,254 3,113 +4.5% 2.9% 28,503 25,011 +14.0% 2.7%
Hino 1,475 1,253 +17.7% 1.3% 12,609 12,035 +4.8% 1.2%
Subaru 223 385 -42.1% 0.2% 2,260 2,123 +6.5% 0.2%
Mitsu-Fuso 0 0 0.0% 0 20 -100.0% 0.0%
Total Japanese makes 95,969 88,217 +8.8% 84.5% 892,068 748,445 +19.2% 85.6%
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Ford 5,912 6,728 -12.1% 5.2% 66,064 56,156 +17.6% 6.3%
Chevrolet 3,066 2,788 +10.0% 2.7% 20,313 18,771 +8.2% 1.9%
MG 2,812 1,928 +45.9% 2.5% 23,740 12,013 +97.6% 2.3%
Benz 2,395 1,761 +36.0% 2.1% 15,723 14,324 +9.8% 1.5%
B.M.W. 2,015 1,590 +26.7% 1.8% 13,087 11,030 +18.6% 1.3%
Hyundai 719 697 +3.2% 0.6% 5,264 4,917 +7.1% 0.5%
Kia 244 151 +61.6% 0.2% 1,570 1,058 +48.4% 0.2%
Volvo 209 93 +124.7% 0.2% 1,292 1,144 +12.9% 0.1%
TATA 86 125 -31.2% 0.1% 709 986 -28.1% 0.1%
Daewoo 2 0 0.0% 8 4 +100.0% 0.0%
Peugeot 1 1 +0.0% 0.0% 8 14 -42.9% 0.0%
Proton 0 7 -100.0% 0.0% 22 101 -78.2% 0.0%
DFM 0 85 -100.0% 0.0% 345 1,314 -73.7% 0.0%
Volkswagen 0 30 -100.0% 0.0% 37 446 -91.7% 0.0%
Other makers 151 101 +49.5% 0.1% 1,489 927 +60.6% 0.1%
Total 113,581 104,302 +8.9% 100.0% 1,041,739 871,650 +19.5% 100.0%

 

PASSENGER CAR SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Honda 9,264 10,629 -12.8% 23.0% 95,793 95,078 +0.8% 24.0%
Toyota 9,211 12,244 -24.8% 22.8% 112,394 96,606 +16.3% 28.1%
Nissan 4,844 4,493 +7.8% 12.0% 43,991 35,283 +24.7% 11.0%
Mazda 4,659 4,298 +8.4% 11.6% 51,257 36,769 +39.4% 12.8%
Mitsubishi 3,289 2,536 +29.7% 8.2% 31,594 22,833 +38.4% 7.9%
Suzuki 2,977 2,723 +9.3% 7.4% 25,120 22,080 +13.8% 6.3%
Subaru 1 4 -75.0% 0.0% 58 126 -54.0% 0.0%
Total Japanese makes 34,245 36,927 -7.3% 84.9% 360,207 308,775 +16.7% 90.1%
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Benz 2,395 1,761 +36.0% 5.9% 15,723 14,309 +9.9% 3.9%
B.M.W. 2,015 1,590 +26.7% 5.0% 13,087 11,030 +18.6% 3.3%
MG 1,111 849 +30.9% 2.8% 7,033 8,917 -21.1% 1.8%
Kia 222 138 +60.9% 0.6% 1,447 897 +61.3% 0.4%
Volvo 209 93 +124.7% 0.5% 1,292 1,144 +12.9% 0.3%
Ford 28 34 -17.6% 0.1% 222 571 -61.1% 0.1%
Hyundai 1 1 +0.0% 0.0% 26 49 -46.9% 0.0%
Proton 0 7 -100.0% 0.0% 22 101 -78.2% 0.0%
Chevrolet 0 2 -100.0% 0.0% 13 188 -93.1% 0.0%
Peugeot 0 1 -100.0% 0.0% 1 14 -92.9% 0.0%
Other makers 89 46 +93.5% 0.2% 584 255 +129.0% 0.1%
Total 40,315 41,449 -2.7% 100.0% 399,657 346,250 +15.4% 100.0%

 

COMMERCIAL VEHICLE SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 21,941 19,138 +14.6% 29.9% 202,719 143,531 +41.2% 31.6%
Isuzu 21,923 15,442 +42.0% 29.9% 177,864 160,550 +10.8% 27.7%
Mitsubishi 5,987 6,377 -6.1% 8.2% 52,966 46,904 +12.9% 8.2%
Ford 5,884 6,694 -12.1% 8.0% 65,842 55,585 +18.5% 10.3%
Honda 4,025 3,834 +5.0% 5.5% 32,497 32,690 -0.6% 5.1%
Nissan 3,414 2,516 +35.7% 4.7% 28,403 24,426 +16.3% 4.4%
Chevrolet 3,066 2,786 +10.1% 4.2% 20,300 18,583 +9.2% 3.2%
Mazda 2,460 1,959 +25.6% 3.4% 19,218 14,586 +31.8% 3.0%
MG 1,701 1,079 +57.6% 2.3% 16,707 3,096 +439.6% 2.6%
Hino 1,475 1,253 +17.7% 2.0% 12,609 12,035 +4.8% 2.0%
Hyundai 718 696 +3.2% 1.0% 5,238 4,868 +7.6% 0.8%
Suzuki 277 390 -29.0% 0.4% 3,383 2,931 +15.4% 0.5%
TATA 86 125 -31.2% 0.1% 709 986 -28.1% 0.1%
Kia 22 13 +69.2% 0.0% 123 161 -23.6% 0.0%
Chrysler 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Mitsu-Fuso 0 0 0.0% 0 20 -100.0% 0.0%
Benz 0 0 0.0% 0 15 -100.0% 0.0%
Chery 0 0 0.0% 0 0 0.0%
N-Diesel 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Other makers 287 551 -47.9% 0.4% 3,504 4,433 -21.0% 0.5%
Total 73,266 62,853 +16.6% 100.0% 642,082 525,400 +22.2% 100.0%
ONE-TON PICKUP SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Isuzu 20,158 13,982 +44.2% 34.3% 162,132 146,165 +10.9% 31.7%
Toyota 19,429 18,076 +7.5% 33.1% 177,047 133,458 +32.7% 34.6%
Mitsubishi 5,987 6,377 -6.1% 10.2% 52,966 46,904 +12.9% 10.4%
Ford 5,883 6,368 -7.6% 10.0% 65,145 52,664 +23.7% 12.7%
Nissan 3,196 2,271 +40.7% 5.4% 26,244 20,454 +28.3% 5.1%
Chevrolet 3,066 2,714 +13.0% 5.2% 20,177 18,100 +11.5% 3.9%
Mazda 958 593 +61.6% 1.6% 7,498 5,939 +26.3% 1.5%
TATA 40 78 -48.7% 0.1% 402 598 -32.8% 0.1%
Foton 0 0 0.0% 58 0 0.0%
Total 58,717 50,459 +16.4% 100.0% 511,669 424,282 +20.6% 100.0%
Remark:  PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Isuzu 18,765 12,656 +48.3% 36.4% 149,578 133,794 +11.8% 33.5%
Toyota 17,105 14,690 +16.4% 33.2% 150,928 109,988 +37.2% 33.8%
Ford 4,937 5,398 -8.5% 9.6% 55,526 44,533 +24.7% 12.4%
Mitsubishi 4,501 4,250 +5.9% 8.7% 39,984 32,450 +23.2% 8.9%
Nissan 2,884 2,271 +27.0% 5.6% 25,116 20,454 +22.8% 5.6%
Chevrolet 2,338 2,620 -10.8% 4.5% 17,981 16,950 +6.1% 4.0%
Mazda 958 593 +61.6% 1.9% 7,498 5,939 +26.3% 1.7%
TATA 40 78 -48.7% 0.1% 402 598 -32.8% 0.1%
Foton 0 0 0.0% 58 0 0.0%
Total 51,528 42,556 +21.1% 100.0% 447,071 364,706 +22.6% 100.0%
PPV SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 2,324 3,386 -31.4% 32.3% 26,119 23,470 +11.3% 40.4%
Mitsubishi 1,486 2,127 -30.1% 20.7% 12,982 14,454 -10.2% 20.1%
Isuzu 1,393 1,326 +5.1% 19.4% 12,554 12,371 +1.5% 19.4%
Ford 946 970 -2.5% 13.2% 9,619 8,131 +18.3% 14.9%
Chevrolet 728 94 +674.5% 10.1% 2,196 1,150 +91.0% 3.4%
Nissan 312 0 4.3% 1,128 0 1.7%
Total 7,189 7,903 -9.0% 100.0% 64,598 59,576 +8.4% 100.0%
RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

G-39W6M02KN0